محصولات

لطفا” محصول مورد نظر را انتخاب فرمایید:

1- کلوخه باریت سفید کریستال - گرید صنایع رنگ سازی

درجه روشنی: 97%

بسته بندی: جامبوبگ 1.5 تنی

قابل ارائه با کیفیت های A+ , A , B

2- پودر میکرونیزه باریت سفید کریستال - گرید صنایع رنگ سازی

درجه روشنی: 97%

مش: 1500 الی 2500

بسته بندی: جامبوبگ 1.5 تنی و کیسه 25 کیلوگرمی

3- پودر میکرونیزه باریت - گرید حفاری - رنگ سفید

عیار (وزن مخصوص): 4.20  ,  4.15  ,  4.10

بقیه مشخصات منطبق با استاندارد API و OCMA

بسته بندی: جامبوبگ 1.5 تنی

4- پودر میکرونیزه باریت - گرید حفاری - رنگ گلبهی

عیار (وزن مخصوص): 4.20  ,  4.15  ,  4.10

بقیه مشخصات منطبق با استاندارد API و OCMA

بسته بندی: جامبوبگ 1.5 تنی