کوبش

عملیات اصلی کوبش توسط یک دستگاه بال-میل (آسیاب گلوله ای) انجام می شود

ظرفیت تولید:

برای پودر باریت استاندارد حفاری 2500 الی 3000 تن در ماه

برای پودر باریت صنایع رنگ سازی 150 الی 200 تن در ماه

دانه بندی

عملیات دانه بندی توسط یک دستگاه فیلتراسیون میکرونیزه و در ابعاد زیرانجام می شود:

مش

مش

مش

بسته بندی

بسته بندی در جامبوبگ های 1.5 تنی و 1 تنی هشت بند استاندارد انجام می شود

در صورت نیاز از پوشش نایلون ضد رطوبت در داخل جامبوبگ استفاده می گردد